Sprej na nohy Silver Active 150 ml

Recenze

4.5/ 5

Obrázky

Sprej na nohy Silver Active 150 ml
Nákupní klub
ProdejParfemu.cz
Akce
Akce a slevy k tomuto produktu
 
Skladem i

Popis produktu

BALENÍ
150 ml

JAK POUŽÍVAT
Před použitím protřepat. Aplikujte ze vzdálenosti 15 cm.
Nenanášejte na poškozenou pokožku.

UPOZORNĚNÍ
Extrémně hořlavý. Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol.
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte
do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte
nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním
zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
Používejte výhradně k určenému účelu. Nestříkejte do očí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.