Jak vrátit zboží, odstoupit od smlouvy

Výňatek z obchodních podmínek.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, pro usnadnění komunikace je vhodné uvést datum nákupu, číslo smlouvy/prodejního dokladu a bankovní spojení.

Pro odstoupení od smlouvy vyplňte následující formulář:

On-line odstoupení od smlouvy / reklamace


Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu. Náklady vrácení zboží nese kupující.

V případě vrácení, byť minimálně, spotřebovaného či jinak opotřebovaného zboží má prodávající právo uplatnit nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží ( náhradu snížení hodnoty zboží ), vrací se tedy pouze část kupní ceny s ohledem na to, jakou má vracené zboží hodnotu.

Tyto náklady se posuzují individuálně, dále uvádíme i přehled obvyklého výpočtu.
V praxi je třeba si uvědomit, že u mnoha parfémů podstatnou součástí hodnoty zboží je i jeho podoba a ke znehodnocení zboží dochází např. odstraněním krytek rozprašovače, ozdobných prvků flakonů či dalších obdobných součástí, které zapřičiňují, že zboží nelze označit za neopotřebované.

Vracená částka za použité zboží se odvíjí od míry jeho opotřebení a obvykle vychází z uvedeného přehledu:

Stav zboží Vracíme
Nové, nepoužité 100% částky
Částečně spotřebované - chybí do 5ml 75% částky
Částečně spotřebované - chybí do 20% objemu 50% částky

* výše uvedené srážky jsou pouze orientační

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání zboží, které bylo vyňato z obalu a z hygienických důvodů ho nelze vrátit ( obvykle dekorativní kosmetika, tělová kosmetika a podobné výrobky ).

Příklad č.1:

Zákazník si zakoupil parfém, ovšem po rozbalení a částečném spotřebování zboží (z parfému bylo odstříknuto) zjistil, že zakoupil jiné zboží než zamýšlel. Rozhodl se tedy parfém vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů. Prodávající zboží přijal zpět a po prohlédnutí zboží usoudil, že došlo ke spotřebě části jeho obsahu, tento obsah spolu s náklady na uvedení zboží do původního stavu ohodnotil na 25% původní ceny. Zákazníkovi bylo vráceno 75% původní hodnoty.

Příklad č.2:

Zákaznice zakoupila lesk na rty, ovšem po jeho vyzkoušení zjistila, že jí nevyhovuje jeho barva. Rozhodla se jej tedy vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů. Prodávající zboží odmítl přijmout zpět s ohledem na jeho charakter ( jde o zboží, které po vynětí z jeho obalu resp. z hygienických důvodů nelze  vrátit ), toto rozhodnutí je plně v souladu s platnou právní úpravou ( možnosti odstoupení od smlouvy ).

Kde a jakým způsobem zboží vrátit

Zboží lze vrátit korespondečně ( pouze v případě vracení nového, nerozbaleného zboží je možno odstoupení od smlouvy vyřešit při osobní návštěvě neprodleně, jakkoliv použité a rozbalené zboží je nutno po přijetí na pobočce postoupit na reklamační oddělení k určení výše vracené částky ).

Reklamační oddělení
ProdejParfemu s.r.o. - reklamační oddělení
Ve Žlíbku 1800, Areál BIGBOX, hala B10
193 00 Praha 9

Informace na této straně nelze považovat za znění obchodních podmínek, jsou pouze jejich zjednodušeným výkladem sloužícím pro snazší pochopení procesu odstoupení od smlouvy.