logo
0ks
logo
0ks

Ochrana osobních údajů

Prohlášení PremierParfum s.r.o. o ochraně a zpracování osobních údajů:

PremierParfum s.r.o. prohlašuje, že nakládá s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Účel zpracování osobních údajů

PremierParfum s.r.o. zpracovává poskytnuté osobní údaje výlučně pro účely vyřízení internetových objednávek zboží. Tyto údaje mohou být použity i pro marketingové účely, pokud s tímto subjekt údajů nevysloví písemný nesouhlas.

Ochrana zpracovávaných údajů

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Data uchováváme na serverech v majetku naší společnosti s maximálním zabezpečením.

Veškeré osobní údaje, které jsou uvedeny zákazníkem  při nákupu jsou naprosto důvěrné a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám.

Na žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a PremierParfum s.r.o. je nadále nebude zpracovávat.

Odhlášení newsletterových zpravodajů či odstranění osobních údajů z databáze je možno  požadovat formou emailu zaslaného na objednavky@prodejparfemu.cz či jinými komunikačními kanály využívanými pro kontakt se zákazníkem, žádosti jsou  neprodleně zpracovány a údaje odstraněny. Zasílání newsletterového zpravodaje lze též zrušit jednoduchým kliknutím na link pro odhlášení, který je součástí každého zpravodaje.

Informace o zpracovateli

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány společností PremierParfum s.r.o.
Zpracovatel dbá při zpracování poskytnutých osobních údajů na dodržování zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění.